Lis
20

ZSZ w Turku Szkoła jest częścią życia każdego z nas, aby w przyszłości móc ubiegać się o dobrą prace musimy uczyć się i podnosić swoje kwalifikacje. Takie możliwości daje nie wątpliwie Turek. W mieście istnieje Zespół Szkół Technicznych, w których mogą kształcić się nie tylko mieszkańcy, ale i osoby spoza Turku. Szkoła techniczna cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ daje nam wiele opcji. Po pierwsze po jej ukończeniu możemy zdawać maturę, czyli nadal mamy otwarte drzwi do kształcenia na poziomie wyższym, po drugie daje nam wyuczony zawód, czyli formę zabezpieczenia na przyszłość. Jeśli chodzi o samo szkolnictwo w Turku, jego rozwój przypada na czas po drugiej wojnie światowej. Na początku była to jedynie prywatna szkoła dokształcająca, nie posiadała nawet swojego obiektu, zajęcia dobywały się w szkole nr 1. Poprzez szkołę dokształcającą młodzi ludzie mogli uzyskać zawód ślusarza, krawca, piekarza czy sprzedawcy. Dopiero w 1950 roku zmieniła się nazwa szkoły na Publiczną Średnią Szkole Zawodową i uzyskała swoje lokum przy ulicy Milewskiego. Z biegiem lat zaczęło rosnąć zapotrzebowanie na tego typu szkołę, więc, aby pomieścić wszystkich uczniów postał kolejny budynek oraz internat, który był w stanie pomieścić nawet 200 uczniów. Szkoła po woli ewaluowała w dobrym kierunku. Dziś posiada ogromne zaplecze naukowe i wspaniale przygotowane sale do zajęć. W szkole mogą się kształcić dzieci w bardzo różnych kierunkach. Z roku na rok otwierane są też kolejne profile tak, aby zaspokoić wszystkie oczekiwania uczniów.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes