Tag: szkoła

Lis
30

Studia w Turku Obecna sytuacja na rynku wymusza na młodym człowieku ogrom pracy. Musi nie tylko uczyć się, ale i mieć jakieś doświadczenie by po edukacji podjąć prace. Dziś studia są czymś naturalnym, ponieważ wymusza to na nas rynek pracy. Pracodawca oczekuje osoby wyszkolonej i z kwalifikacjami. Dawniej turowianie zmuszeni byli wybierać pomiędzy uczelniami znajdującymi się daleko od miasta, czyli Poznań, Łódź czy Kalisz. Nie było to zbyt komfortowe rozwiązanie, ponieważ wiązało się z dojazdami, kosztami związanymi z mieszkaniem w obcym mieście. Dla wielu osób była to bariera nie do przeskoczenia. Naprzeciw nim wyszły władze uczelni w Koninie a konkretnie Wyższa Szkoła Zawodowa, która to postanowiła w Turku otworzyć wydział zamiejscowy. Dzięki takiej opcji mieszkańcy Turku oraz okolic mogliby skorzystać z opcji kształcenia się na miejscu. Dla potrzeb uczeni odnowiono i dostawano do użytku pomieszczenia mieszące się przy ulicy Milewskiego. Pomimo tylu udogodnień wiele osób nie zdecydowano się na taką naukę, powodów było wiele jednym z nich chyba mało przystępne kierunki studiowania takie jak wydział budownictw i instalacji komunalnych oraz technologiczny- przyrodniczy. Pierwsza edycja szkoły wyższej w Turku ruszyła już w roku 2006 i pomimo nie wielkiego zainteresowania kierunki i sam uczelnia zostały otwarte.

Lis
20

ZSZ w Turku Szkoła jest częścią życia każdego z nas, aby w przyszłości móc ubiegać się o dobrą prace musimy uczyć się i podnosić swoje kwalifikacje. Takie możliwości daje nie wątpliwie Turek. W mieście istnieje Zespół Szkół Technicznych, w których mogą kształcić się nie tylko mieszkańcy, ale i osoby spoza Turku. Szkoła techniczna cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ daje nam wiele opcji. Po pierwsze po jej ukończeniu możemy zdawać maturę, czyli nadal mamy otwarte drzwi do kształcenia na poziomie wyższym, po drugie daje nam wyuczony zawód, czyli formę zabezpieczenia na przyszłość. Jeśli chodzi o samo szkolnictwo w Turku, jego rozwój przypada na czas po drugiej wojnie światowej. Na początku była to jedynie prywatna szkoła dokształcająca, nie posiadała nawet swojego obiektu, zajęcia dobywały się w szkole nr 1. Poprzez szkołę dokształcającą młodzi ludzie mogli uzyskać zawód ślusarza, krawca, piekarza czy sprzedawcy. Dopiero w 1950 roku zmieniła się nazwa szkoły na Publiczną Średnią Szkole Zawodową i uzyskała swoje lokum przy ulicy Milewskiego. Z biegiem lat zaczęło rosnąć zapotrzebowanie na tego typu szkołę, więc, aby pomieścić wszystkich uczniów postał kolejny budynek oraz internat, który był w stanie pomieścić nawet 200 uczniów. Szkoła po woli ewaluowała w dobrym kierunku. Dziś posiada ogromne zaplecze naukowe i wspaniale przygotowane sale do zajęć. W szkole mogą się kształcić dzieci w bardzo różnych kierunkach. Z roku na rok otwierane są też kolejne profile tak, aby zaspokoić wszystkie oczekiwania uczniów.